ייפוי כוח מתמשך

"ייפוי כוח מתמשך" הינו מסמך משפטי המאפשר לכל אדם בגיר (מעל גיל 18) שהוא בעל כשירות להחליט על ענייניו, לקבוע כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו בעתיד כאשר לא יוכל לטפל בכך בעצמו.

עוה"ד רותם קירשבלום הוסמך ע"י משרד המשפטים – האפוטרופוס הכללי כרשאי לערוך ייפויי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות לצורך מינוי אפוטרופוס ומסמך הבעת רצון על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב – 1962, אשר מופקדים אצל האפוטרופוס הראשי ונכנסים לתוקף בהתאם להנחיות המבקש.

דילוג לתוכן