דיני תאגידים (חברות)

המשרד מעניק ייצוג וליווי משפטי מול רשם החברות בהליך פירוק חברות מרצון, הקמת חברות ורישומן ברשם החברות לרבות:

  • ניסוח ועריכת מסמכי יסוד.
  • הסכם מייסדים להקמת חברה.
  • הסכמי יסוד שותפות.
  • פירוק חברת יחיד / חברה פרטית מרצון על ידי בעלי המניות או על ידי בית המשפט.
  • שינוי שם חברה.
  • העברת מניות והקצאת מניות.
  • שינוי הרכב דירקטוריון.
  • דיווחים מקוונים באתר רשם החברות.
דילוג לתוכן